top of page
Reset Club

Alle deelnemers worden tijdens de Challenge automatisch lid van de Reset® Club. Een club die erop gericht is de nieuwe leefstijl ook na de Challenge op een prettige en eenvoudige manier te continueren. Dat gebeurt in samenwerking met het Sociaal Domein en de plaatselijke Sociaal Makelaar. Zij zorgen ervoor dat de deelnemers aan de Reset Challenge individueel of als groep aansluiting krijgen bij reeds bestaande activiteiten op het gebied van bewegen en voeding binnen de eigen gemeente. Op deze manier kan veranderde leefstijl eenvoudig doorgezet worden

Naast het gratis lidmaatschap biedt de Reset® Club ook een aantrekkelijk  bonussysteem voor de deelnemers die de veranderde leefstijl doorzetten. 

bottom of page