top of page
Reset Vitality Program

Het Reset Vitality Program is het eerste zorgprogramma dat een gecombineerd beweeg- , voeding- en gedragsveranderingstraject aanbiedt aan patiënten met (een verhoogd risico op) Diabetes 2, COPD en hart-en vaataandoeningen én hun partners.

 

Het bijzondere van het Reset Vitality Program is dat deelnemers het traject in teamverband en samen met hun partner doorlopen. Die sociale kracht is van onschatbare waarde gebleken en zorgt ervoor dat de deelnemers het programma makkelijker en met veel meer plezier voltooien.

Het is ontwikkeld met als doel de deelnemers onder begeleiding van professionals een gezondere leefstijl te laten ontwikkelen, waardoor zij de negatieve effecten van hun ziekte tot een minimum kunnen beperken en daarmee de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. Met het Reset Vitality Program werken zij aan hun eigen gezondheid. Nu en in de toekomst

Met Reset® wordt het zorgprotocol voor alle nieuwe patiënten met DM2, COPD en CVRM getransformeerd. Hiervoor wordt een nieuw sociaal netwerk gecreëerd dat onder leiding van de Reset® Leefstijlcoach een gezamenlijk doel nastreeft ten aanzien van leefstijlverandering. Gedurende dit traject wordt er een koppeling gemaakt met het Sociaal Domein dat de continuering van de nieuwe leefstijl begeleidt en waarborgt.

 

Patiënten worden op de Reset® dag (= Experience) en in het sociale netwerk (= Challenge)  gemotiveerd om onder leiding van de  Reset® Leefstijlcoach aan een gezonde leefstijl te werken en hun eigen gezondheid te bevorderen en online te registreren. Reeds tijdens de Challenge worden deelnemers automatisch lid van de Reset® Club met als belangrijkste doel dat zij -  individueel of in groepsverband - ook na de Challenge de nieuwe leefstijl op een eenvoudige manier kunnen voortzetten.

 

Door Reset® verschuift de rol van de traditionele zorgverlener naar monitoring (op afstand) van het proces dat de patiënt doorloopt. De zorgverlener bewaakt samen met de patiënt bepaalde vitale functies, evalueert medicatie etc. via een online zelfzorgprogramma als Mijn GezondheidsPlatform (MGP) of een ander variant. Daarbij is de zorgverlener een individuele coach voor de patiënt zodat deze in zijn sociale netwerk samen met anderen het doel kan bereiken. Communicatie tussen de zorgverlener en patiënt gebeurt derhalve via MGP op afstand. Zodoende worden feitelijke consulten nog slechts dan ingepland indien wenselijk of noodzakelijk.

Lees meer over de  Reset Experience, de Reset Challenge en de Reset Club

bottom of page